زندگی

او می تواند یک الگو باشد

زمان برای شما محدود است، پس وقت خود را برای زندگی دیگران تلف نکنید. در عقاید تعصب آمیز به دام نیافتید .به گونه ای زندگی نکنید که نتیجه ی افکار افراد دیگری هستید. نگذارید سر و صداهای افکار دیگر باعث شود به صدای درونی خود گوش نکنید. از همه مهم تر، این جرات را داشته باشید که از قلب خود پیروی کنید. ضمیر نا خود آگاه تنها چیزی است که می داند شما به چه تبدیل خواهید شد. هر چیز دیگر در درجه ی دوم قرار خواهد گرفت استیو جابز
دسته بندی ها: 

ترافیک زیباست من خیلی دوستش دارم

یه جورایی از اینکه در ترافیک باشم لذت می برم. در ترافیک وقتی هستم از اینکه اینقدر آهسته جلو می روم و می توانم چیزهایی رو ببینم که شاید هیچ موقع نتونم ببینم از گلی که بین آسفالت در اومده تا یادگاری های روی گاردریل برایم جذابیت داره از اینکه کمی بیشتر وقت می کنم آهنگ گوش کنم و یا به رادیو گوش کنم لذت می برم. روزهای زندگی من با ترافیک شروع می شه و شب ها هم با لایی کشیدن و با سرعت 140 تا رانندگی کردن می گذرد من دوستشم دارم از این که صبح بعد از چراغ قرمز چهار راه استقلال و بعد از رد کردن اتوبان شهید زین الدین و اول اتوبان شهید همت یک مسافتی رو با سرعت 160 تا رانندگی کنم و دستان را از پنجزه ماشین بیرون ببرم لذت می برم
دسته بندی ها: