وقتی از کاری که کردی لذت می بری

امروز وقتی به یه سازمانی رفتم و دیدم که اونجا از کتاب من چندین نسخه کپی کردن و دارند می خونن. از خودم بسیار لذت بردم و به خودم بالیدم. همه چی ارومه غصه ها خوابیدن شک ندارم دیگر خدایا شکرت

افزودن نظر جدید