زندگی چقدر فراز و نشیب دارد

اینروز های احساس غرور می کنم می ترسم این غرور لعنتی کار دستم بده. ذهنم بیش از حد و اندازه درگیره واقعا نمی دانم چه پیش می اید چه را اینقدر همه چیز خوبه خیلی وقتها به خودم هم شک می کنم این من هستم یعنی توان من اینقدر بالا هست خودهم خودم را دست کم می گیرم جال هست خیلی جالبه خدایا چرا اینروز ها اینقدر ازت دارم دور می شم...

افزودن نظر جدید