شاید این راهش نباشه

این روزها ذهنی اشفته دارم مخصوصا امروز دیگر به اوج خودش رسیده. نمی دانستم را حل مناسب چیست. چکار باید بکنم. این کاری که می خواهم انجام بدهم چقدر درسته ایا .... یعنی .... هزارو یکی از این علامت سوالها توی ذهنم هست که واقعا من را درمانده کرده نمی دانم چکار کنم. اونکار و انجام ندادم تا به این لحظه چون هنوز برای خودم اون علامت سوال ها را حل نکردم ولی این رو مطمئن هستم که روزی می رسد که از این که این کارو انجام ندادم پشیمان می شوم. نمی دانم چرا اما هیچ کسی هم انگاری راضی نیست کاری بکند شاید صلاح همان باشد ...که صبر کرد صبر داشته باشم می دانم یه روزی یه کسی یه جایی .... چقدر سخت هست....

افزودن نظر جدید