تصمیم گیری چقدر سخته

در این اوضاع درهم برهم، تصمیم گرفتن دشوار خواهد بود. باید كمی حوصله به خرج داد تا این گرد و غبارها تمام شود. سپس می توان با چشمان باز تصمیم گرفت و از پیامدهای آن نترسید. برنامه‌هاي مالي همچنان پيش مي‌روند. جايي براي نگراني نيست. برآورد هزينه‌هايت بهتر است با بررسي و تحقيق باشد تا بعدا مشكلي برايت پيش نيايد.

افزودن نظر جدید