چه روز هایی این روزها

چه دقایقی چه ساعاتی چه روزهایی چرا باید اینگونه بگذرد... احساس می کنم .... دلم می خواهد بشینم با یکی یه دل سیر صحبت کنم اما....

افزودن نظر جدید