برا ی هزارمین بار رد شد

رسما استئفا می دهم از همه ی آنچه هستم...

افزودن نظر جدید