شاید مینیمال نویسی بتواند کمکی باشد

بعد از اینکه پروژه وب سایت شاید این جمعه بیاید با شکست مواجه شد تصمیم گرفتم اینجا را تغییر کاربری بدهم و به مکانی برای نوشته های مینیمال خودم اختصاص بدهم. تصمیم گرفتم بنویسم شاید تحولی باشد برای من. بنویسم از درد و رنج هایم از روزهای خوب و خوشی. بنویسم برای دل خودم هیچ چیزی سر جاش نیست این روز ها ، این روزها خیلی خسته ام خیلی خوب نیست اوضاع و احوالم ، خسته ام از همه کس و همه چیز. احتیاج به یه ریکاوری اساسی دارم.

افزودن نظر جدید