افزودن نظر جدید

راه اندازی سایتهای ساده را بسیار راحت میکنند ولی اگر سایت به بانک اطلاعات نیاز داشته باشد !!! نمیتوان از انها استفاده کرد