افزودن نظر جدید

کمک در برگزاری کارگاه یک روزه رایگان دروپال

خیلی وقته که دوست داشتم یکسری کارگاه های اموزشی نیم روزه یا یک روزه  رایگان برگزار کنم اما متاسفانه به دلیل مشغله کاری خیلی وقت نمی کنم پیگیر کارهای اجراییش بشم. اگر از دوستان کسی می تونه در این زمینه کمک کنه خوشحال می شم بتونیم این کارگاه ها را برگزار کنیم.