افزودن نظر جدید

فیلمی که برای ان گریه کردم

داشتم  فیلم  حافظ خواهر من رو نگاه می کردم نمی دونم اخر فیلم گریم گرفته بود باورم نمی شد که گریه کردم اما خوب گریه کردن دیگه. بعدش کلی خندم گرفت که به خاطر یه فیلم گریه کردم اما واقعیت اینه که این فیلم یک فیلم دیگه بود فیلمی متفاوت با انچه تا به حال دیده بودم برام خیلی جالب بود. اگر  فیلم  حافظ خواهر من رو ندیده اید پیشنهاد می کنم حتما ببینید