افزودن نظر جدید

باید نسبت به آینده‌ام مطمئن باشم

بايد نسبت به آينده‌ام مطمئن باشم. لزومي ندارد كه هميشه ديگران اين تضمين را به من بدهند كه همه چيز درست و روبراه است! وقتي خودم در مورد انتخابم يقين داشته باشم و با خودم صادقانه رفتار كنم، كافي است و حالا اين من هستم كه به خودم روحيه مي‌دهم. يك موفقيت كوچك هم كافي است تا اين فضا را عوض بشه و دوباره من را سرحال و شادمان كند. مي‌توانم از اين موفقيت كوچك نردباني بسازم براي رشد و رسيدن به موفقيت‌هاي بزرگ. با استرس و اضطراب، اعصاب و جسمم ، تحليل مي‌رود پس باید به خودم مسلط باشم و اعتماد به نفس داشته باشم. شاید صحبت با يك مشاور خوب و باتجربه بتونه بهم كمك كند.