افزودن نظر جدید

رضا جان بی نهایت سپاس بابت کتاب، تنها یک سوال برام پیش اومده... اشخاصی مثل بنده که در زمان فعلی داریم از این کتاب برای آموزش دروپال ۷ استفاده می کنیم با آموزشهای دروپال ۶ که در کتاب قید شده وباعث خستگی در مطالعه میشه چیکار باید کنیم که فقط از آموزش دروپال ۷ بهره ببریم؟