افزودن نظر جدید

واقعا زحمت کشیدید من هنز کتاب را کامل نخواندم و مقدمه را مطالعه کردم اما اطمینان دارم رونق دروپال در ایران مدیون این حرکت و تلاش شما است و امیدوارم دلسرد نشید. همیشه موفق باشید