افزودن نظر جدید

دوست عزیز بنده دقیقا از موردی که فرمودید اگاه هستم. جایی در این مطلب هم بنده نگفتم 30 صفحه بلکه ذکر کرده ام کل کتاب را می توانید دنلود و استفاده نمایید