افزودن نظر جدید

سلام شاید اون گوشی که داریو تو اب انداختیش تقلبی بوده چون مال من هم خراب نشده