افزودن نظر جدید

من اس فایو خریدم انداختمش تو آب واقعاضدآبه باید قبول کنیم سامسونگ تکه تو گوشیها