افزودن نظر جدید

من همین مشکلو با SONY Z1 داشتم انداختمش تو پارچ آب از درب سیم کارتش آب رفت داخلش هیچکسم جوابگو نبود :((