افزودن نظر جدید

همیشه همینطور بوده و ساسونگ به لطف تبلیغات دروغینش محصولش رو فروخته