5 ابزار حرفه ای برای مدیریت دیتابیس

17-01_top_five_dbadmin_lead_image اصولا مدیریت و تغییر دیتا بیس های ،نرم افزار ها که یک برنامه نویس ان را ایجاد می کند برای نگهداری اطلاعت نرم افزاری خود یکی از پیچیده ترین کار هایی است که یک برنامه نویس باید انجام بدهد . در این پست قصد دارم چند ابزار بسیار قوی برای مدیریت بر روی دیتابیس را به شما معرفی نمایم .

5. Microsoft SQL Server Management Studio

Microsoft SQL Server Management Studio

4. Sequel Pro

Sequel Pro

3. SQLyog

SQLyog

2. Navicat for MySQL

Navicat for MySQL

1. phpMyAdmin

phpMyAdmin

افزودن نظر جدید