May 2011

  • چقدر سخت که آدم ندونه باید چکار کنه

    این روز ها بین یک دو راهی قرار گرفتم وقعا نمی دونم باید چکار کنم اینکه برم دانشگاه و ادامه تحصیل بدم یا اینکه کارم با قدرت هرچه بیشتر ادامه بدم وقتی می ری دانشگاه البته نمیشه اسمش رو دانشگاه گذاشت بیشتر شبیه یه دبیرستان مختلط هست و می بینی چطور وقتت بیهوده تلف می شه و روزت رو بدون اینکه چیزی یاد بیگیری از دست می دی و روزت می گذرد واقعا دیگر نمی دانم چیکار کنم به هرکی میگی میگه ادامه تحصیل بده ولی وقتی بحث می کنی به چه قیمتی به قیمت اینکه یک برگه کاغذ که هیچ ارزشی نداره و روش خورده کارشناس یا مهندس به چه دردی می خوره وقتی هیچ تخصصی نداشته باشی
  • مدیریت جنبه می خواد

    وقتی مدیر بخشی قسمتی سازمانی می شی بیش از هرچیز باید جنبه داشته باشی زیر دستی های خودت را درک کنی ، حمایت کنی ، باید با اون ها باشی نه اینکه جدایی از اون ها باشی بای اون ها بشینی صحبتی کنی ببینی خواسته هاشون چیه وگر نه همین ادم ها روزی می رسه که تو رو از کارت برکنار می کنند. وقتی کارمندات چیزی ازت می خواند باید تمام تلاشت رو بکنی و به اون اهمیت بدی نباید بشینی گوشه ای کار خودت را بکنی و به هیچ کسی اهمیت ندی و فقط دستور بدی یا اینکه روزی چندین ساعت بری جلسه با مدیر بالا سری خودت و یادت بره که وظیفه دیگه ای هم داری