درباره من

فکر می کنم آدم خوشبختیم.شادم چون می دونم که شادی از نگاه ما به مسایل ناشی می شه نه الزاما از عوامل بیرونی. در زندگی مدل خاص خودم رو دارم : تقلید نمی کنم.می دونم چی می خوام توی زندگیم ولی جرات این رو هم دارم که هر لحظه که لازم بود این خواسته رو تازه کنم.مسئول همه چیز زندگیم هستم . دنبال مقصر نمی گردم.موجود خلاقی هستم. زندگیم پر از اتفاق های ساده اما هیجان انگیزه..بین خریدن و ساختن ترجیح میدم بسازم..چیزهای زیادی می دونم، حتی چیزهای غیر معمول و ظاهرا نامرتبط ! ظاهرم برام مهمه. تیپ، قیافه و بدنم رو دوست دارم و مواظبشونم ولی خوبی و بدی اش رو با الگوهایی که سعی می کنن بهم معرفی کنن نمی سنجم.ورزش می کنم و سلامتم.اجتماعی هستم اما اگر لازم شد بلدم خودم به تنهایی هم شاد باشم.چیزهای مهم زندگیم همیشه مهمه برام ! ارزشهایم یادم نمی ره.بخشنده ام . خوبی ها و خوشحالیامو تقسیم می کنم با آدم ها.بدی ها رو هم یادم میره.زیاد کمک می کنم چون اینکار شادترم می کنه..قوی هستم . نمی ترسم.دلیل های خوشبختی و خوشحالیمو می دونم. مزیت هایی که داره و معجزه هاشو.پر از انرژی و مثبتم.نگران تغییر نیستم. از تغییر استقبال می کنم.