افزودن نظر جدید

جنگ رسانه ای بازی با ذهن ما

این قدر این عکس زیر گویا هست که شما می توانید ببینید که چگونه از یک عکس، می توان برداشت های متفاوتی داشت. این جنگ رسانه ای هم این روز ها واقعا با احساسات ما بازی می کند. این پست به طور مداوم اپدیت می شود و سعی بران هست که عکس هایی با این مضمون در این پست جمع اوری شود. اگر شما هم از این دست عکس ها دارید برای بنده ارسال نمایید تا در سایت گذاشته شود.